نرم افزاری

فرهنگ عمومی جامعه نیازمند سرمایه گذاری سخت افزاری و نرم افزاری
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی مطرح کرد

فرهنگ عمومی جامعه نیازمند سرمایه گذاری سخت افزاری و نرم افزاری

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: برای عبور از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید در فرهنگ عمومی جامعه سرمایه گذاری سخت افزاری و نرم افزاری انجام شود.