نسخه کاغذی

حذف نسخه کاغذی از اول دی‌ماه/ پایان تمدید اتوماتیک اعتبار دفترچه‌های روستایی/ توسعه بسته‌های دندانپزشکی با اولویت زنان‌باردار و کودکان

حذف نسخه کاغذی از اول دی‌ماه/ پایان تمدید اتوماتیک اعتبار دفترچه‌های روستایی/ توسعه بسته‌های دندانپزشکی با اولویت زنان‌باردار و کودکان

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌شرقی از حذف نسخه کاغذی از اول دی‌ماه خبر داد و گفت: طبق الزام قانون از آخر آذرماه هیچ نسخه کاغذی پذیرفته نخواهد شد و همه نسخ‌ باید الکترونیکی شوند.