نشاط اجتماعی

رسالت ورزش، سلامتی و نشاط اجتماعی است
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

رسالت ورزش، سلامتی و نشاط اجتماعی است

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: فلسفه و رسالت ورزش، سلامتی، شادابی و شور و نشاط اجتماعی است.