نشت یابی

نشت‌یابی تجهیزات و تاسیسات، رویکردی مهم در بهره‌برداری ایمن و کاهش هدررفت گاز
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد:

نشت‌یابی تجهیزات و تاسیسات، رویکردی مهم در بهره‌برداری ایمن و کاهش هدررفت گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: نشت یابی تجهیزات و تاسیسات گازرسانی، رویکردی مهم در بهره برداری ایمن و کاهش هدررفت گاز می باشد.