نشست 2022

مودی: باید برای پایان جنگ در اوکراین به دیپلماسی بازگردیم
در نشست سران گروه- ۲۰؛

مودی: باید برای پایان جنگ در اوکراین به دیپلماسی بازگردیم

نخست‌ وزیر هند امروز در نشست سران گروه- ۲۰ در اندونزی گفت: باید برای پایان دادن به جنگ در اوکراین به دیپلماسی بازگردیم.