نصرالله فتحیان ویروس کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ستاد ملی مقابله با کرونا

وضعیت پروتکل های بهداشتی در پادگان ها/نمره دستگاه های درگیر کرونا

وضعیت پروتکل های بهداشتی در پادگان ها/نمره دستگاه های درگیر کرونا

مشاور وزیر بهداشت گفت: اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد نمره عالی را به هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌دهم اما تیر و مرداد این هماهنگی‌ها سست شد و همین موضوع هم علت بالا رفتن آمار فوتی‌ها است.