نظارت سیستمی انبار

اهمال دولت قبل در ‌ساماندهی انبارها و مقابله با‌ احتکار‌/‌‌ نظارت‌ بر انبارها از ۱۰ آبان هوشمند شد‌

اهمال دولت قبل در ‌ساماندهی انبارها و مقابله با‌ احتکار‌/‌‌ نظارت‌ بر انبارها از ۱۰ آبان هوشمند شد‌

از ۱۰ آبان امسال همه بهره برداران انبارهای کشور ملزم به صدور الکتریکی قبض انبار و بیجک شده‌اند و بدین ترتیب ورود و خروج هرگونه کالاهای خارجی و داخلی در انبارهای کشور، بدون نظارت سیستمی نخواهد بود.