نظام سلامت

خبر خوش برای پرستاران/ اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری

خبر خوش برای پرستاران/ اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری

معاون پرستاری وزیر بهداشت از اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بودجه سال جاری خبر داد.

دولتی بودن نظام سلامت علت موفقیت ایران در مدیریت کروناست
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

دولتی بودن نظام سلامت علت موفقیت ایران در مدیریت کروناست

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز وابسته بودن نظام سلامت به دولت را یکی از دلایل مهم در موفقیت ایران برای کنترل و مدیریت شیوع بیماری کرونا دانست.