نفت مسجد سلیمان

موتور تراکتور با نفت روشن شد
تراکتور دو - صفر نفت مسجد سلیمان

موتور تراکتور با نفت روشن شد

از هفته دهم لیگ بیست و یکم دو تیم تراکتور و نفت مسجد سلیمان امروز ( چهارشنبه) به میزبانی تبریز مقابل یک دیگر قرار گرفتند که در انتها این دیدار با نتیجه دو بر صفر به نفع شاگردان سولدو به پایان رسید.