نقدینگی

سهم آذربایجان‌شرقی از بورس؛ تنها ۲۱ شرکت
گزارش/

سهم آذربایجان‌شرقی از بورس؛ تنها ۲۱ شرکت

امروز جای خالی بسیاری از شرکت‌های صنایع غذایی و بهداشتی، ماشین‌سازی و برخی دیگر از شرکت‌های بزرگ آذربایجان‌شرقی در بازار سرمایه به چشم می‌خورد.