نمازخانه

ادارات دولتی برای ساخت و تجهیز نمازخانه همت کنند
رییس ستاد اقدامه نماز آذربایجان‌شرقی؛

ادارات دولتی برای ساخت و تجهیز نمازخانه همت کنند

رییس ستاد اقامه نماز و بنیاد مهدی موعود در آذربایجان‌شرقی گفت: ادارات و سازمان‌های دولتی برای ساخت و تجهیز نمازخانه در استان همت کنند.