نمایشگاه بهاره

نمایشگاه گل و صنایع دستی در تبریز گشایش یافت

نمایشگاه گل و صنایع دستی در تبریز گشایش یافت

نمایشگاه گل، گیاه، گیاهان دارویی، صنایع دستی، سوغات و هدایا با شرکت تولیدکنندگان ۱۳ استان در نمایشگاه بین المللی تبریز گشایش یافت.