نمایشگاه تجهیزات ورزشی

نمایشگاه عزت و پیشرفت تجهیزات ورزشی در تبریز آغاز به کار کرد

نمایشگاه عزت و پیشرفت تجهیزات ورزشی در تبریز آغاز به کار کرد

 دبیر نمایشگاه عزت و پیشرفت تجهیزات ورزشی گفت: این نمایشگاه در پارک ائل گولی تبریز آغاز به کار کرد و در حال برگزاری است.