نمایشگاه رینوتکس تبریز

معرفی دستاوردهای علمی و فناورانه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در نمایشگاه رینوتکس

معرفی دستاوردهای علمی و فناورانه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در نمایشگاه رینوتکس

در سومین دوره برگزاری زون فناوری هوافضا در نمایشگاه علم و فناوری ربع رشیدی (rinotex 2021)، دستاوردهای علمی، فنی، خدمات صنعتی و فناوری‌های پیشرفته در شرکت‌های سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح معرفی شدند.

دو وجه تمایز نهمین نمایشگاه رینوتکس تبریز
رویدادمحوری و استقلال مالی؛

دو وجه تمایز نهمین نمایشگاه رینوتکس تبریز

مدیرعامل و رییس ستاد برگزاری نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع‌رشیدی، رویدادمحوری و استقلال مالی از هزینه‌های دولتی را دو وجه تمایز این دوره نمایشگاه رینوتکس تبریز اعلام کرد.