نمایشگاه علم و فناوری ربع رشیدی

معرفی دستاوردهای علمی و فناورانه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در نمایشگاه رینوتکس

معرفی دستاوردهای علمی و فناورانه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در نمایشگاه رینوتکس

در سومین دوره برگزاری زون فناوری هوافضا در نمایشگاه علم و فناوری ربع رشیدی (rinotex 2021)، دستاوردهای علمی، فنی، خدمات صنعتی و فناوری‌های پیشرفته در شرکت‌های سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح معرفی شدند.