نماینده مردم اردبیل

تذکر نماینده اردبیل به وزیران نیرو و خارجه درباره سدسازی کشور ترکیه

تذکر نماینده اردبیل به وزیران نیرو و خارجه درباره سدسازی کشور ترکیه

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی از وزرای نیرو و امور خارجه خواست که موضوع سدسازی کشور ترکیه در منطقه را پیگیری کنند چرا که در آینده با مشکل کم آبی روبرو خواهیم شد.