نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر

یک هفته به وزارتخانه نفت برای تعیین تکلیف نیروگاه تبریز فرصت داده شد
نماینده تبریز در مجلس:

یک هفته به وزارتخانه نفت برای تعیین تکلیف نیروگاه تبریز فرصت داده شد

عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری سوخت نیروگاه تبریز، گفت: یک هفته به وزارتخانه نفت در خصوص تعیین تکلیف نیروگاه تبریز فرصت داده شد.