نماینده مردم سراب

نماینده مجلس: ۷۰ مدرسه در شهرستان سراب نوسازی شد

نماینده مجلس: ۷۰ مدرسه در شهرستان سراب نوسازی شد

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: در ۶ سال گذشته ۷۰ باب مدرسه در این شهرستان، تخریب و نوسازی شده است.