نماینده مردم شهرستان‌های کلیبر خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی

حذف جرایم و دیرکرد معوقات تامین اجتماعی و امکان تقسیط
خبر خوش برای بدهکاران تامین اجتماعی

حذف جرایم و دیرکرد معوقات تامین اجتماعی و امکان تقسیط

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف جرایم و دیرکرد معوقات تامین اجتماعی و امکان تقسیط تا ۳۶ ماه برای اصل بدهی بزودی میسر می‌شود.