نمایندگان استان

از بین ۵ گزینه قرعه‌کشی کنید، ضرر نخواهید کرد
پیشنهاد فرهنگی به وزارت کشور برای انتخاب استاندار؛

از بین ۵ گزینه قرعه‌کشی کنید، ضرر نخواهید کرد

در مجمع نمایندگان استان ۵ نفر به وزارت کشور معرفی شده و بنده در دیدار با مسئولان وزارت کشور گفته‌ام که اگر از بین این ۵ نفر قرعه بیاندازید، متضرر نخواهید شد.