نمایندگان ورزقان و مرند و جلفا

در جلسه دو نماینده استان با زنوزی چه گذشت؟
اختصاصی تبریزمن؛

در جلسه دو نماینده استان با زنوزی چه گذشت؟

در نشست مشترک نمایندگان ورزقان و مرند و جلفا با مالک باشگاه تراکتور بر اتحاد و همدلی همه جانبه برای اعتلای فوتبال آذربایجان تأکید شد.