نمونه های پزشکی

۴۰۷۳ مبتلا و ۳۲۰ فوتی؛ آخرین امار قطعی کرونا در آذربایجان‌شرقی/  ۱۷ تا ۳۰ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی کرونا در استان مثبت هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:یز:

۴۰۷۳ مبتلا و ۳۲۰ فوتی؛ آخرین امار قطعی کرونا در آذربایجان‌شرقی/ ۱۷ تا ۳۰ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی کرونا در استان مثبت هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مثبت بودن ۱۷ تا ۳۰ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی کرونا در استان خبر داد و آخرین آمار مبتلایان قطعی و فوتی ویروس کرونا در استان را به ترتیب ۴۰۷۳ و ۳۲۰ نفر اعلام کرد.