نهاد آبادانی و پیشرفت (بنیاد علوی)

بنیاد علوی همگام با گروه های جهادی در جهت محرومیت زدایی شهرستان چاراویماق

بنیاد علوی همگام با گروه های جهادی در جهت محرومیت زدایی شهرستان چاراویماق

مدیر حرکت های جهادی بسیج سازندگی آذربایجان شرقی در نشست هم افزایی گروههای جهادی بسیج سازندگی و بنیاد علوی گفت: برای اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف در شهرستان چار اویماق از گروههای تخصصی جهادی بهره خواهیم برد.