نواچه کنارک

فرزند ارسباران شهید عادل قاسم‌زاده در بین شهدای حادثه ناوچه کنارک

فرزند ارسباران شهید عادل قاسم‌زاده در بین شهدای حادثه ناوچه کنارک

شهید عادل قاسم‌زاده فرزند ارسباران در بین شهدای حادثه ناوچه کنارک است.