نوسازی فضاهای آموزشی

وجود ۲۸ مدرسه کانکسی در روستاهای اهر

وجود ۲۸ مدرسه کانکسی در روستاهای اهر

فرماندار اهر از وجود ۲۸ مدرسه کانکسی در روستاهای این شهرستان خبر داد و بر لزوم ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی در این مناطق تاکید کرد.