نوکیا

نوکیا از مونتاژ بدون مجوز موبایل‌هایش در ایران شکایت کرد

نوکیا از مونتاژ بدون مجوز موبایل‌هایش در ایران شکایت کرد

نوکیا از شرکتی ایرانی که در یک سال اخیر گفته است موبایل‌های ساده نوکیا را داخل ایران مونتاژ می‌کند، شکایت کرده است.