نیازمندان

اهدای اموال جوان کرونایی فوت شده به کمیته امداد میانه

اهدای اموال جوان کرونایی فوت شده به کمیته امداد میانه

خانواده جوان فوت شده میانه ای، اموال فرزند مرحوم خود را به نیازمندان اهدا کردند.