نیروی زمینی ارتش

پانزدهمین جشنواره جوان سرباز برگزار شد
با حضور معاون اجرایی ارتش؛

پانزدهمین جشنواره جوان سرباز برگزار شد

پانزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع)، (جوان سرباز) ارتش به میزبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.