نیروی هوایی ارتش

پدافندهوایی کشور از قدرت‌های برتر در سطح منطقه است
فرمانده منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش:

پدافندهوایی کشور از قدرت‌های برتر در سطح منطقه است

فرمانده منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش گفت: پدافندهوایی کشور یکی از قدرت های برتر در سطح منطقه است.

کارنامه درخشان نیروی هوایی ارتش در پشتیبانی از جبهه مقاومت/ دستاوردهای نهاجا محصول اعتماد به شعار «ما می‌توانیم» است
امیر سرتیپ واحدی:

کارنامه درخشان نیروی هوایی ارتش در پشتیبانی از جبهه مقاومت/ دستاوردهای نهاجا محصول اعتماد به شعار «ما می‌توانیم» است

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: انقلاب اسلامی با حمایت از حرکت‌های ضد استکباری نقش اساسی در گسترش حرکت‌های آزادی‌خواهانه و افول هژمونی آمریکا داشته است.