نیش پشه

لباسی که جلوی نیش زدن پشه‌ها را می‌گیرد!

لباسی که جلوی نیش زدن پشه‌ها را می‌گیرد!

پژوهشگران آمریکایی از لباسی مقاوم در برابر گزش نیش حشرات رونمایی کردند.