نیکزاد

امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران به نیجر وجود دارد
نیکزاد

امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران به نیجر وجود دارد

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به همکاری در حوزه اقتصادی و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران به نیجر گفت: همکاری دو کشور می‌تواند منجر به انجام کارهای بزرگی شود که تحقق آن نیازمند انعقاد چندین قرارداد است.

حادثه سفارت آذربایجان به هیچ وجه امنیتی، تروریستی یا سیاسی نیست/ مهاجم محاکمه و مجازات خواهد شد
نیکزاد در گفت و گوی تلفنی با دبیراول سفارت جمهوری آذربایجان در ایران:

حادثه سفارت آذربایجان به هیچ وجه امنیتی، تروریستی یا سیاسی نیست/ مهاجم محاکمه و مجازات خواهد شد

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و آذربایجان در گفت و گوی تلفنی با دبیر اول سفارت جمهوری آذربایجان در ایران با بیان اینکه حادثه امروز به هیچ وجه امنیتی، تروریستی یا سیاسی نیست و بر اثر خصومت شخصی فرد مهاجم رخ داده است، گفت: این مسئله را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد و مهاجم محاکمه و مجازات خواهد شد.