نیکوکاری

افتتاح مرکز خیریه نسل روشن با محوریت اشتغال و کارآفرینی نوجوانان و جوانان در تبریز
برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

افتتاح مرکز خیریه نسل روشن با محوریت اشتغال و کارآفرینی نوجوانان و جوانان در تبریز

برای اولین بار در سطح کشور، مرکز خیریه و نیکوکاری با محوریت اشتغال و کارآفرینی نوجوانان و جوانان دهه ٧۰ و ٨۰، در جنوب غرب تبریز، افتتاح و آغاز بکار کرد.

سرپناهی برای محرومین از جنس مواسات و همدلی

سرپناهی برای محرومین از جنس مواسات و همدلی

به همت یک جوان خیر تبریزی، یک باب خانه ۱۳۰ متری در منطقه عباسی تبریز احداث و به یکی از خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت تحویل گردید.