هادی حجازی فر

مخالفت حجازی فر با نام گذاری خیابانی در تبریز به نام خود

مخالفت حجازی فر با نام گذاری خیابانی در تبریز به نام خود

هادی حجازی فر، بازیگر نام آشنای آذربایجانی با ارسال یادداشتی به یکی از رسانه های محلی، مخالفت خود را با پیشنهاد شورای اسلامی تبریز در خصوص نام گذاری یکی از خیابان های شهر به نامش اعلام کرد.