هادی پاشاچینی

‍ تأثیر انگاره شهر خلاق در پویش اقتصادی و اجتماعی کلانشهر تبریز

‍ تأثیر انگاره شهر خلاق در پویش اقتصادی و اجتماعی کلانشهر تبریز

از دیدگاه کارشناسان و متخصصان در زمینه‌های برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شهری، کلیه مؤلفه‌های شهر خلاق در کلانشهر تبریز در سطح پایین‌تر از متوسط هست و می‌توان گفت؛ مؤلفه‌های شهر خلاق از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.