هزاره سوم

تجارت دوربرد و مبادلات اقوام پیش از تاریخ خوی در هزاره پنجم قبل از میلاد

تجارت دوربرد و مبادلات اقوام پیش از تاریخ خوی در هزاره پنجم قبل از میلاد

اشیای به‌جای‌مانده از دوران پیش از تاریخ، اهمیت ویژه‌ای در انتقال پیشرفت فنون ابزارسازی در ادوار بعدی حیات بشری داشته و همواره حائز ارزش فرهنگی‌تاریخی بوده‌اند.