هزیته تحصیل دانشجویان دکتری شهریه دانشجویان دکتری دانشگاه تربيت مدرس مصاحبه دکتری 99

تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس چقدر آب می‌خورد؟

تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس چقدر آب می‌خورد؟

به گزارش تبریزمن، دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد؛ کلیه داوطلبان برای ثبت نام و شرکت در مرحله دوم (بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی) آزمون نیمه متمرکز دورههای دکتری سال ۱۳۹۹ این دانشگاه ضروری است با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه، نسبت به تهیه و آماده سازی مدارک لازم اقدام و نسبت به ثبت نام الکترونیکی، بارگذاری مدارک و دریافت گواهی انجام ثبت نام اقدام کنند.