هزینه خانوار

هزینه خوراک خانوار حداقل ماهی ۲ میلیون

هزینه خوراک خانوار حداقل ماهی ۲ میلیون

روزنامه خراسان نوشت: گزارشی از حداقل قیمت تمام شده وعده های غذایی برای یک خانواده چهارنفری در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت.