هلال احمر جمهوری اسلامی ایران فرید مرادیان مراکز درمانی

جزئیات راه اندازی مراکز درمانی و توانبخشی در شهرهای مختلف کشور

جزئیات راه اندازی مراکز درمانی و توانبخشی در شهرهای مختلف کشور

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر گفت: طی ماه های گذشته مراکز درمانی و داروخانه های متعددی در شهرهای مختلف کشور راه اندازی شده و تا پایان سال نیز افتتاح های بیشتری خواهیم داشت.