هلال احمر جمهوری اسلامی ایران محمد حسن قوسیان مقدم ویروس کرونا واکسن کرونا

خبر ورود واکسن کرونا به کشور توسط هلال احمر تکذیب شد

خبر ورود واکسن کرونا به کشور توسط هلال احمر تکذیب شد

سخنگوی جمعیت هلال احمر، خبر ورود واکسن کرونا به کشور توسط این نهاد را تکذیب کرد.