هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا

همکاری هلال احمر در طرح محله محور مقابله با کرونا

همکاری هلال احمر در طرح محله محور مقابله با کرونا

توافقنامه همکاری اجرای طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹ به شیوه محله و خانواده محور مبتنی بر برنامه «هر خانه یک پایگاه سلامت» به امضای وزیر بهداشت و رئیس جمعیت هلال احمر رسید.