هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ویروس کرونا کریم همتی سازمان غذا و دارو واکسن کرونا ریزش بهمن امداد رسانی بودجه کل کشور

هلال احمر ایران یک میلیون دوز واکسن کرونا وارد می‌کند

هلال احمر ایران یک میلیون دوز واکسن کرونا وارد می‌کند

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: نیاز کشور در حال حاضر حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون دوز واکسن است که از این تعداد یک میلیون دوز را هلال احمر از یکی از کشورهای شرق آسیا وارد می کند.