هلدینگ کارآفرینی

خودرو شاسی بلند در منطقه آزاد ارس تولید می‌شود
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

خودرو شاسی بلند در منطقه آزاد ارس تولید می‌شود

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از تصویب طرح تولید خودرو شاسی بلند توسط یک شرکت هلدینگ کارآفرینی در کمیسیون اقتصادی منطقه خبر داد.