هلی شات‌ها

تشکیل اتحادیه ریزپرنده‌ها در تبریز

تشکیل اتحادیه ریزپرنده‌ها در تبریز

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی و متمرکز شدن فعالان رسته های شغلی آموزشگاه‌های رانندگی و ریزپرنده‌ها، این رسته‌ها صاحب اتحادیه شدند.