همایش فاطمیون

هدف دشمن در ناآرامی‌های اخیر مبانی اعتقادی و فکری ملت بود
وزیر کشور:

هدف دشمن در ناآرامی‌های اخیر مبانی اعتقادی و فکری ملت بود

وزیر کشور گفت: هدف دشمن در توطئه و نقطه‌ای که هدف گرفتند مبانی اعتقادی و فکری ملت بود و در این معرکه مبارزه اعتماد و ایمان با باطل دشمن پرکینه، دروغگو و فریبکار شکست خورد.