همه با همه علیه کرونا دانشگاه علوم پزشکی تهران ترم دانشجویان جدیدالورود آموزش دانشجویان علوم پزشکی

زمان شروع آموزش نودانشجویان مشخص نیست/۲۰۰۰ دانشجوی جدیدالورود خواهیم داشت

زمان شروع آموزش نودانشجویان مشخص نیست/۲۰۰۰ دانشجوی جدیدالورود خواهیم داشت

دکتر عباسعلی کریمی در گفت‌وگو با تبریزمن ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه طی ۷ ماه گذشته دانشگاه علوم پزشکی تهران برای دانشجویان تعطیل نشده است؛ اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا ویروس در کشور خوابگاه ها، بیمارستان ها و هیات علمی ها فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دادند بنابراین تعطیلی در ترم جدید نیز برای ما معنا و مفهوم ندارد و فعالیت های خود را بدون وقفه ادامه خواهیم داد.