همکاری اقتصادی

زمینه افزایش همکاری با جمهوری نخجوان فراهم است
سرکنسول ایران:

زمینه افزایش همکاری با جمهوری نخجوان فراهم است

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان با اشاره به پیشینه همکاری های اقتصادی بین جمهوری نخجوان و استان آذربایجان شرقی، گفت: با توجه به اشتراکات بالای فرهنگی در این دو منطقه و فضای ایجاد شده پس از مناقشه قره باغ، زمینه افزایش همکاری ها فراهم است.