همکاری شانگهای

موافقت کمیسیون امنیت ملی با لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از موافقت اعضای این کمیسیون با لایحه عضویت دولت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های خبر داد.