همکاری ۲۵ ساله

همکاری جامع ۲۵ ساله دوجانبه محور رایزنی مقامات ایران و چین

همکاری جامع ۲۵ ساله دوجانبه محور رایزنی مقامات ایران و چین

هیأت‌های عالی رتبه ایران و چین در نشستی به منظور بررسی راهکار‌های تقویت روند اجرای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله تهران و پکن بایکدیگر دیدار کردند.