هنجارشکن

هنجارشکنان حوزه گردشگری در رصد پلیس فتا
رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی خبرداد؛

هنجارشکنان حوزه گردشگری در رصد پلیس فتا

 رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی گفت: هنجارشکنان حوزه گردشگری در رصد پلیس فتا هستند و با متخلفان برخورد می شود.