هنرمندان آذربایجان

شوریده‌ای که با نواختن تار، عاقل می‌شد
گزارش/

شوریده‌ای که با نواختن تار، عاقل می‌شد

پابرهنه تار می‌نواخت و شعری را زمزمه می‎‌کرد، بریده از زمین و زمان، شوریده‎‌ای که «دَلی بؤیوک آقا» صدایش می‌کردند و دلیل شیدایی‎‎‌اش هر چه که بود، از بویوک آقا شکورزاده مراغه‎‌ای، مجنونی ساخته بود که تنها و تنها با نواختن تار عاقل می‌شد.